Survival in the Air – Map for Minecraft is a map of Survival / SkyBlock! You have to get to all the islands and perform tasks to reach the end of the map!

The map is in English but I am a Pole so here I wrote in Polish and English :P. This is my first map so please bear with us and the comments what you think about this map and that you posted as you find errors :)! 

Mapa jest po angielsku ale jestem polakiem więc tutaj będę pisał po polsku i po angielsku :P. To jest moja pierwsza mapa więc proszę o wyrozumiałosć i komentarze co myslicie o tej mapie i abyscie napisali jak znajdziecie błędy :)! Jest to mapa Survival/SkyBlock! Trzeba dostać się do wszystkich wysp i wykonać zadania 😛

Previews:

survival-air-map-minecraft

Survival-in-the-air-map-3 Survival-in-the-air-map-2

Works:
1. Create the Farm cows
2. Create the Farm of pigs
3. Create the Farm chickens
4. Create the Farm sheep
5. Create the Farm Grain
6. Create the Farm carrots
7. Create the Farm potatoes
8. Create the Farm pumpkins
9. Create the Farm melons
10. Create the Farm cactus
11. Create the Farm cane
12. Bring out every kind of grass
13. Build a smithy where they will be at least 2 anvil
14. Find the caves on the island of caves
15. Create a cobblestone generator
16. Tame Wolf
17. Create a bed
18. Create Enchanting Table
19. Collect or create 5 different colors of wool
20. Create 5 different potions
21. Collect 3×64 cobblestone
22. Plant a giant mushroom of each type
23. Get up to 5 other islands (Ruined island also counts)
24. Build a house on another island
25. Kill the monster while 1
26. Fix the bridge to the ruined island
27. Find cellars magician
28. Create Mob Grinder
29. Create 2 snowmans
30. Discover the desert fortress
31. Find all 3 boxes in the desert fortress
32. Take the dough and place them at home
33. Get on the island Nether
34. Build armories where they will though 2 full armor
35. Become a breeder cat 1 or more
36. Create a farm warts
37. Collect 5×64 wood
38. Create a cobblestone generator on the island Nether
39. Find cemetery
40. Get to each island
41. Plant a large jungle tree
42. Create an village on the empty island with a minimum of 10 villager and 6 houses
43. Find the diamonds
44. Create a diamond pickaxe and a diamond sword
45. Die in less than 10 times
46. Go to the End
47. Collect 5×16 ender pearls
48. Defeat the Dragon
49. Get 100 emeralds
50. Complete all other challenges

+ BONUS !!!! Here reward Wes gamemode 1: / xD
51. Play with 1 or more friends Reward: 5 diamonds
52. Find the hidden island which is called “Hidden Island” Award: 2 diamonds
53. Name even one animal Prize: 3 diamonds
54. If you play with your friends make the tournament fights whoever wins takes the prize prize: 32 bottles of exp
55. Perform the bonus task Prize: 10 diamonds

Zadania:
1. Stwórz farme krów
2. Stwórz farme świn
3. Stwórz farme kurczaków
4. Stwórz farme owiec
5. Stwórz farme zboża

Show »

6. Stwórz farme marchewek
7. Stwórz farme ziemniaków
8. Stwórz farme dyń
9. Stwórz farme melonów
10. Stwórz farme kaktusów
11. Stwórz farme trzciny cukrowej
12. Wydobądź każdy rodzaj trawy
13. Wybuduj kuźnię w której będą conajmniej 2 kowadła
14. Znajdź jaskinie na wyspie jaskiń
15. Stwórz generator cobblestone
16. Oswój wilka
17. Stwórz lóżko
18. Stwórz Enchanting Table
19. Zbierz lub stwórz 5 różnych kolorów wełny
20. Stwórz 5 różnych mikstur
21. Zbierz 3×64 cobblestone
22. Posadź gigantycznego grzyba każdego typu
23. Dostań się do 5 innych wysp (Zrujnowana wyspa też się liczy)
24. Wybuduj dom na innej wyspie
25. Zabij chociaż 1 potwora
26. Napraw most do zrujnowanej wyspy
27. Znajdź piwnice maga
28. Stwórz Mob Grinder
29. Stwórz 2 bałwany
30. Odkryj pustynną twierdzę
31. Znajdź wszystkie 3 skrzynie w pustynnej twierdzy
32. Zrób ciasto i polóż je u siebie w domu
33. Dostań się na Nether wyspe
34. Wybuduj zbrojownie w której będą chociaż 2 pełne zbroje
35. Zostań hodowcą 1 kota lub wiecej
36. Stwórz farmę brodawek
37. Zbierz 5×64 drewna
38. Stwórz generator cobblestone na Nether wyspie
39. Znajdź cmentarz
40. Dostań się do każdej wyspy
41. Posadź duże, dżunglowe drzewo
42. Stwórz wioske na póstej wyspie z minimum 10 wieśniakami i 6 domami
43. Znajdź diamenty
44. Stwórz diamentowy kilof i diamentowy miecz
45. Zgiń mniej niż 10 razy
46. Udaj się do Endu
47. Zbierz 5×16 enderpereł
48. Pokonaj Smoka
49. Zdobądź 100 szmaragdów
50. Ukończ wszystkie inne wyzwania

+ BONUS!!!! Tutaj nagrode weś z Gamemode 1 :/ xd
51. Graj z 1 znajomym lub wiecej Nagroda: 5 diamentów
52. Znajdź ukrytą wyspę która nazywa się “Ukryta Wyspa” Nagroda: 2 diamenty
53. Nazwij chociaż jedno zwierzę Nagroda: 3 diamenty
54. Jeśli grasz ze znajomymi zrób turniej walk ten kto wygra bierze nagrodę Nagroda: 32 butelki expa
55. Wykonaj bonusowe zadania Nagroda: 10 diamentów

Map Installation:

  • Go to Start Menu > Type %appdata%/.minecraft/saves folder
  • Download the map from the link provided below and extract file
  • Drag the downloaded file into the “saves” folder
  • Close tabs, run Minecraft and be ready to enjoy new map

Download Links:

http://dl7.file-minecraft.com/index.php?act=dl&id=1469975198

http://www.mediafire.com/download/2fui3p0bj73lzh3/Survival+in+the+air+Map%21+1_8_9.rar

Credits:

Survival in the Air – Map for Minecraft
Rate this post